Eesti Pakendiringlus lisab suve lõpuks Tallinnasse ligi 200 uut pakendikonteinerit

Eesti Pakendiringlus lisab suve lõpuks Tallinnasse ligi 200 uut pakendikonteinerit

Pressiteade

12.07.2021

Eesti Pakendiringlus lisab Tallinnasse olemasolevatele pakendikonteineritele lisaks suve jooksul kokku ligi 200 uut eri suuruses pakendikonteinerit. Nende seas 110 paber- ja papp-pakendi mahutit, 35 klaasimahutit ning 55 segapakendimahutit, kuhu võib panna plast-, metall- ja joogikartongist pakendeid.

Vaata pakendikonteinerite asukohti SIIT.

 

konteinerite m üük pakendikonteiner prügikonteiner

 

„Tallinna linnas on loodud väga head võimalused jäätmeid liigiti koguda ja ära anda – meil on koostöös Pakendiringlusega palju avalikke jäätmete kogumiskohti. Siiski vaatame pidevalt kogumismahutite kohad koos taaskasutusorganisatsioonidega üle, et muuta pakendite äraandmine linnakodanikule veel mugavamaks.

Tänaseks on inimeste teadlikkus jäätmete sortimise olulisusest järjest kasvanud, ära antavad jäätmed on järjest parema kvaliteediga ning see annab meile põhjust ka laiendada avalike pakendimahutite võrgustikku,“ sõnas Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse ringmajanduse osakonna peaspetsialist Pjotr Gavrilov.

„Oleme koostöös Tallinna linnaga leidnud Tallinnas juurde sobivaid kohti avalikele konteineritele, et kõigil oleks võimalik eraldi sortida pakendijäätmeid. Keskkonnateadlikkus kasvab järjest rohkem ning inimesed on mõistnud, et ladestatava prügi hulka ei saa vähendada jäätmeid sortimata.

Eriti oluline on muudest jäätmetest eraldi sortida pakendijäätmeid – neid on olmejäätmete seas väga palju, samas on pakendijäätmetest võimalik teha uusi tooteid. Segaolmejäätmete sekka pakendeid visates pole mingit võimalust neid sealt enam kätte saada ja sellisel juhul on nende materjalide jaoks ringluse lõpp,“ sõnas Eesti Pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkmann.

Uute Luowia plastist konteinerite paigaldus Tallinnasse juba käib, kõik ligi 200 uut 2,5 või 5-kuupmeetrist konteinerit jõuavad oma kohtadele augusti lõpuks. Eesti Pakendiringluse investeeringu maht Tallinna uutesse konteineritesse on ligi 250 000 eurot.

„Oleme proovinud Tallinnas ka varem koguda avaliku konteinerpargiga paberi ja paki eraldi kogumist, kuid seni on olnud konteineri sisu ebakvaliteetne: rikutud teiste jäätmetega. Loodan, et teadlikkus on kasvanud nii palju, et eri pakendiliigile mõeldud konteinereid ei risustata teiste jäätmeliikidega ning meil on võimalik rohkem pakendimaterjali ringlusse suunata,“ lisas Alder Harkmann.

Pakendid ei ole prügi, vaid eeskätt materjal, mida on võimalik mitmeid kordi kasutada

Pakendite ringlussevõtu võimalused on pidevas muutumises: osa pakendeid, mida täna veel ringlusse võtta ei saa, võivad leida tee uueks tooteks juba lähiajal. Seetõttu on oluline, et pakendid sorditaks muust jäätmevoost eraldi. Soovitame eraldi koguda alati neist materjalidest pakendid, mida on eriti lihtne ringlusse võtta: kindlasti klaas, metall, paber ja papp.

Kokku kogutud jäätmetest:

– paberist ja papist tehakse uusi pabertooteid ja papp-pakendeid;

– eri plastidest on võimalik teha uusi tooteid (pärast purustamist ja granuleerimist), need plastiliigid, mida täna ei ole võimalik ringlusse suunata, lähevad jäätmekütuseks;

– metallpakenditest on võimalik teha samuti uusi metallpurke või kasutada seda metalli uutes toodetes sidusainena ning

– klaaspurgid ja -pudelid on võimalik võtta 100% ulatuses ringlusesse ning vältida sedasi klaasitootmiseks uue liiva kaevandamist.

-Eesti Pakendiringlus OÜ on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk ning korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise.

Kontakt: Alder Harkmann, Eesti Pakendiringlus OÜ juhatuse liige
alder@pakendiringlus.ee, telefon +372 5561 6416

Tagasi