• Täidame pakendiseadusest tulenevad kohustused ettevõtjate eest
  • Nõustame ettevõtjaid pakendiseadusest, pakendiaktsiisiseadusest, jäätmeseadusest ning KOV jäätmehoolduseeskirjadest tulenevate võimaluste kasutamisel ja kohustuste täitmisel
  • Aitame luua ettevõttesisest efektiivset pakendite ja pakendijäätmete kogumislahendust
  • Oleme abiks aruandlussüsteemi loomisel ettevõttes
  • Täidame ettevõtte eest taaskasutus sihtarvud ning esitame vajalikud andmed riiklikele registritele

Kõik nõustamisteenused on täiesti tasuta.

Võta julgesti ühendust telefonil 6339240 või meilitsi info@pakendiringlus.ee