Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik – seda nii era- kui kortermajades.

Eesti on võtnud eesmärgiks, et alates 2020. aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 50 protsenti kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest, muudest liigiti kogutud kodumajapidamisest ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest.

Miks prügi sorteerimine nii oluline on?

Näiteks paberi, papi, metalli, plastiku ja klaasi tootmiseks kulutatakse suurtes kogustes energiat, vett ja muid ressursse ning materjali ringlussevõtt aitab neid ressursse kokku hoida ja anda pakenditele uue elu.

  • Plastpudelitest tehakse uusi plastpudeleid, põrandalaudu, aiamööblit, aiaposte, fliise ja ka näiteks jalgpallisärke.
  • Vanapaberist saab teha uut paberit ja pappi, munakarpe, vihikuid, ajalehti, WC-paberit, pakkepaberit jms.
  • Klaaspudelitest tehakse uusi pudeleid ja purke, vaase, vaagnaid, kause ja muid klaasist tooteid. Plekkpurkidest tehakse uusi purke, autoosi, ehitusdetaile, kruve ja mutreid, torusid, konteinereid, aedu ja tööriistu.

Miks valida kortermaja juurde pakendikonteinerid?

Olmejäätmeid tuleb sortida juba nende tekkekohas. Sellega tagame jäätmete kõrgema kvaliteedi ja parema ringlussevõtu võimaluse.

Samuti väheneb märkimisväärselt olmeprügi hulk, mis tähendab väiksemaid kulutusi olmeprügi äraveole.

Miks tellida pakendikonteiner Pakendiringluselt?

Avalikke konteinereid, kuhu inimesed saavad sorteeritud jäätmed viia, napib. Tihtipeale peab nendeni jõudmiseks võtma ette korraliku jalutuskäigu või autosõidu. Pakendiringluse abiga saab pakendikonteinerid tellida otse kortermaja juurde, tehes seeläbi jäätmete sorteerimise elanike jaoks palju mugavamaks.

Telli ka oma kortermaja juurde pakendikonteinerid. Teenus sisaldab:

  • Tasulist pakendikonteineri renti
  • Konteineri tühjendamist vastavalt tühjendusgraafikule
  • Sorteerimisjuhendeid kortermaja infotahvlile

pakendikonteiner

 

 

HINNAKIRI ÜHISTULE/KORTERELAMULE

  • Konteineri rent Eesti Keskkonnateenused AS-ilt 4.22€/kuu (sis. km)
  • Pakendite transpordi tasu 5,94€/kord (sis. km)

 

Eesti Pakendiringlus OÜ korraldab pakendite sorteerimise ja taaskasutusse suunamise.

Soovid sõlmida lepingu? Palun tee seda siin: LEPINGUT SÕLMIMA

 

Prügi sorteerimine ei ole tegelikult keeruline. Alljärgnevalt oleme välja toonud mõned levinuimad küsimused ja vastused.

KKK, ehk kuidas ja mida sorteerida?

Milline prügi on kilekott ehk kuhu see tuleks sorteerida? Kilekott käib ka pakendite hulka. Seda nimetatakse ühekordseks pakendiks.

Kuhu käib pudel, mis ei ole pandimärgiga ehk seda ei saa taarana tagastada? See on pakend, see käib pakendikonteinerisse.

Mis on olmejäätmed? Olmejäätmete konteinerisse käivad asjad, mida ise kodus kasutatakse. Sinna ei lähegi enam peaaegu midagi. Pigem ütleme, et kõik, mis on bioloogiline, läheb biolagunevate jäätmete konteinerisse, pakend läheb pakendikonteinerisse, paber paberi- ja papikonteinerisse ja siis muu segaolmejäätmetesse. Olmejäätmetesse peaksid minema sellised asjad, mis tekivad kodus, näiteks küpsetuspaber jääb pärast koogi küpsetamist järele – asjad, mida on kodus tarbitud ja määrdunud.

Milline prügi on kilekott ehk kuhu see tuleks sorteerida? Kilekott käib ka pakendite hulka. Seda nimetatakse ühekordseks pakendiks.

Kas konservikarp ja hapukoorepakend peavad olema enne äraviskamist ka puhtaks pestud? Jäätmekäitluse puhul on oluline, et materjalid ei määriks üksteist ära.
Siin on kaks reeglit. Esimene reegel on, et pakend peab olema tühi, nii palju kui võimalik. Ehkki jogurtitopsi ei saa lusikaga päris puhtaks kraapida, siis pakendi peaks tegema nii tühjaks, kui võimalik.
Teine reegel: see ei tohi määrida teisi pakendeid. Kui on tagatud, et see ei määri ära teisi pakendeid, siis seda pesema ei pea. Samas on pakendeid, mille peaks pesema.

Aga mida siis teha, kui pakendijäätmetesse visatakse ka midagi sellist, mis tegelikult ei ole pakend? Kui kortermajast enamus sorteerib jäätmeid, aga keegi viskab pakendikonteinerisse midagi, mis sinna ei sobi, käsitletakse neid segaolmejäätmetena.

Siinkohal on oluline selgitada, et kui ei ole kindel, kuhu miski kuulub, siis võiks prügi panna segaolmejäätmete hulka.

 

Hea teada: kui sa endas kindel ei ole, siis pane prügi sinna segaolmejäätmete hulka, sest selle eest maksad sa nii või naa. Kui aga oled kindel, kuhu konteinerisse prügi läheb, siis sorteeri.

Täpsema info erinevatesse konteineritesse sobivatest jäätmetest leiad siit: SORTEERIMISJUHEND