Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgid on:

  1. luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk;
  2. korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise;
  3. informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võimalustest.

Pakendite kogumine – Eesti Pakendiringlus kogub pakendeid kõikides kohalikes omavalitsustes. Oleme üle Eesti paigaldanud rohkem kui 2000 pakendikogumise konteineri.

Pakendite sorteerimine – Kõiki pakendeid peab peale kogumist ja enne taaskasutamisse suunamist sorteerima. Mida rohkem sorteeritakse pakendeid kohapeal seda vähem on vaja neid hiljem sorteerida. Sorteerimise osas teeme koostööd kõikide Eestis tegutsevate sorteerimisjaamadega.

Pakendite taaskasutamine – Pakendite taaskasutamisel püüame leida parimaid pakkumisi ning võrdsete pakkumiste korral eelistame kindlasti kohalikke ümbertöötlejaid.

Pakendite kogumist, sorteerimist ja taaskasutamist finantseerime pakendiettevõtjate poolt Eesti Pakendiringlusele makstavatest tariifidest.

OÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse liige on Alder Harkmann.

Eesti Pakendiringlus on akrediteeritud keskkonnaministri poolt, akrediteering on nähtav siit.