Vastavalt pakendiseadusele on tarbijal õigus pakendeid ja nendest moodustunud jäätmeid tasuta ära anda. Pakendijäätmete kogumiseks on kõikidesse omavalitsustesse paigaldatud pakendikonteinerid.

Pakendijääkide kogumine käib üldjuhul konteineritega – sinisega tähistatud konteiner on mõeldud paberpakendite jaoks ning kollasega tähistatud konteiner plastist, metallist ja klaasist pakendite jaoks. Järjest enamates kohtades oleme lahutanud klaasikogumise metallist ja plastist ning sellistes kohtades on klaasikogumise konteiner tähistatud rohelise värviga ning plasti ja metalli konteiner kollase värviga.

Tarbijad peavad silmas pidama, et pakendijääkide kogumine toimub nende taaskasutamise eesmärgil. Ümber töödelda saab vaid puhtaid pakendeid. Pakendeid ei pea küll seebi ja harjaga pesema, kuid loputamine peaks olema küll paljude pakendite puhul teostatav.

Lisaks konteinerkogumisele on paljudes piirkondades korraldatud pakendijääkide kogumine kilekottidega.

Leia lähim pakendikonteiner siit: avalikud pakendikonteinerid