Töötame selle nimel, et igas omavalitsuses oleks vastavalt pakendiseadusele ning omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale vastav pakendite avalik kogumisvõrgustik

Oleme abiks omavalitsusele pakendite kogumislahenduste väljatöötamisel

Omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja loomisel saame abiks olla pakendite kogumislahenduste määratlemisel omavalitsuse territooriumil

Vaata Pakendiringluse konteinerite asukohad omavalitsuse territooriumil siit