Klaasikonteinerisse jõudnud pudelite-purkide abil on rajatud juba 15 hektarit metsa

Klaasikonteinerisse jõudnud pudelite-purkide abil on rajatud juba 15 hektarit metsa

Tootjavastutusorganisatsioon Eesti Pakendiringlus käivitas kolm aastat tagasi kampaania, millega lubati igal aastal 10 000 tonni kokku kogutud klaaspakendi eest istutada 5 hektarit metsa, tänavu rajati kolmas puistu. Kokku on klaaspakendi usinad kogujad aidanud metsa rajada Eesti eri paikades juba 15 hektarit, Pakendiringluse partneriks metsa rajamisel ja hooldamisel on Vestman Mets.

“Vaatame istutatud ala kui tervikut: mõõdame metsa kasvama mineku edukust umbes viie aasta pärast, kui on tehtud kõik vajalikud tegevused, mis tagavad puude ellujäämise edasises arenguetapis. Täna saame juba üht-teist 2022. aastal istutatud metsa kohta öelda ja see, mida näeme, on päris ilus: me ei ole pidanud hetkeseisuga sinna taimi juurde istutama ehk loodetavasti on alguse saanud mitmekesine puistu,” rääkis Vestmani metsaülem Janek Jõesaar.

“Minu sõnum on lihtne: ära viska pandimärgita pudeleid ja purke olmejäätmete sekka, vaid vii need klaasikonteinerisse,” ütles Eesti Pakendiringluse juht Alder Harkmann, “klaaspakend on 100% ringlusse võetav ja sisuliselt lõputult taaskasutatav materjal, kuid ainult siis kui kogume selle kokku eraldi. Oleme väga tänulikud kõigile, kes viivad klaaspakendi klaasikonteinerisse, hea meel on tõdeda, et juba kolmandat aastat järjest saadab Eesti inimeste usinus meid metsatöödele. Nii sünnibki topeltpanus keskkonna heaks – esiteks klaasi taaskasutuse teel ning teiseks tasapisi sirguva metsa näol.”

Eesti Pakendiringlus on klaasikampaania raames rajanud koostöös Vestman Metsaga juba kolmel aastal igal kevadel 5 hektarit metsa:

2022. aastal istutati metsa Kose vallas Leistus;

2023. aastal istutati metsa Viljandimaal Tinnikurus;

2024. aastal istutati metsa Anija vallas Arava külas.

2024. a metsaistutuse pildid: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14qyOxxNIfH6Tk4zuoeXG1W1aMh1e6HLr

 

Lisainfo:

Pakendiringluse klaasikonteinerisse võib panna:

  • klaaspudeleid
  • klaaspurke

 Ära pane klaasikonteinerisse:

  • aknaklaasi ega peegleid
  • kristalli ja opaalklaasi (kosmeetikatoodete pakendid)
  • portselani ega savi
  • plastikut
  • kuumuskindlat klaasi (ahjuvormid, kohvikannud)
  • hõõglampe jmt

Pakendiringluse klaasikonteinerite asukohad on leitavad: https://pakendiringlus.ee/avalik/

PAKENDITEST

Missuguseid tooteid osta? 

Tooteid ostes proovi alati eelistada selliseid, mis on pakendatud taaskasutatavatesse materjalidesse: näiteks klaas. Sedasi hoiad looduse puhtamana nii pakendiprügist kui ka fossiilsete materjalide tootmisel tekkivatest jäätmetest. Kogu eraldi kokku oma klaaspurgid ja -pudelid ning too need Eesti Pakendiringluse klaasikonteineritesse.

Eesti Pakendiringlus suunab kokku kogutud klaasi ringlusse – uute pudelite ja purkide tootmisesse – ning lisab omalt poolt lubaduse metsastada iga kokku kogutud 10 tuhande tonni klaasi kohta viis hektarit maad. Sedasi aitame kaasa süsiniku sidumisele (loe rohkem), mitmekesisuse suurendamisele ning puhtamale loodusele.

Kuidas valmistatakse klaasi

Klaasi valmistamine algab liivast, mis tähendab, et klaasi tootmiseks ei kasutatakse toormaterjalina fossiilseid kütuseid. Kokku kogutud kasutatud klaaspakendid sulatatakse ning kasutatakse uute toote tegemisel – oluline on aga siinjuures eriti see, et klaasi tootmine kasutatud klaasist kulutab vähem energiat, kui uue tootmine liivast. Ära viska klaastaarat segaolme- või ka segapakendikonteinerisse, vaid kogu see eraldi ja too Eesti Pakendiringluse klaasikonteinerisse.

METSAST
Metsa istutamisest võidavad kõik: inimesed, loomad ja taimestik. Lisaks kliimamuutuste pidurdamisele parandab professionaalne metsamajandamine mulla kvaliteeti, toetab elurikkust ja aitab vältida pinnase erosiooni. Vestmani abiga kasvatame metsa, ökosüsteemi, soovime seda rikastada ning säilitada ja tekitada looduslikku mitmekesisust. Kõik istikud ei lähe alati kasvama ja kõik istikud ei sobi alati samale pinnasele. See tähendab, et ühe hektari metsa kasvamaminekuks istutatakse tavaliselt peaaegu kahekordne kogus puid – olenevalt maapinnast. Eesmärk on säilitada tänasel tasemel ökosüsteem või seda parandada.

Vestman Grupp on üks vanimaid ja suurimaid Eesti kapitalil põhinevaid erametsaomanikke. Vestman Grupp tegeleb metsa istutamise ja hooldamisega alates 1995. aastast. Lisaks uus- ja taasmetsastamise ning metsamaade hooldamisele tegeleb Vestman ka metsamaade kaitsmisega. Ettevõtte tegevuse eesmärk on nii metsa- ja põllumaale kestva väärtuse andmine kui ka looduse, elu- ja liigirikkuse säilitamine.

Vaata lisaks: https://kliimahoid.ee

 

Eesti Pakendiringlus OÜ on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk ning korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise.

Tagasi