Metallpakendi liigitamise muudatus

Metallpakendi liigitamise muudatus

On muutunud metallpakendite liigitamise kord. Edaspidi tuleb metallpakendeid liigitada kaheks: mustmetall ja värviline metall (alumiinium).
Pakendialases aruandluses on vaja liike hakata eristama alates 01.01.2022 andmetes ning need andmed esitatakse pakendiregistrisse 2023. aastal.

Mustmetall on teras, mille kombineeritud nomenklatuuri grupp on 73 nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 järgi. Näitena võib tuua metallvaadid, metall-lindid, konservikarbid, purkide kaaned, korgid jne.
Värviline metall on alumiinium, mille kombineeritud nomenklatuuri grupp on 76 ja muud pakendimaterjalidena kasutatavad kombineeritud nomenklatuuri jaotusse XV (mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted) kuuluvad metallid nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 järgi. Näitena võib tuua alumiiniumist purgid, korgid ja foolium.

Hinnas muudatusi ei ole – nii mustmetallil kui ka värvilisel metallil jääb kehtima senine hind.

Kui tekib küsimusi siis võtke palun ühendust:
Alder Harkmann
+372 5561 6416
alder@pakendiringlus.ee

Tagasi