Muljetavaldav valmisolek: 74% inimesi on valmis klaasi eraldi sorteerima

Muljetavaldav valmisolek: 74% inimesi on valmis klaasi eraldi sorteerima

Uuringufirma Norstat viis Eesti Pakendiringlus OÜ tellimusel läbi küsitluse, milles uuriti Eesti inimeste valmidust sortida muudest pakendijäätmetest eraldi klaaspakendeid ehk pandimärgita pudeleid ja purke. Koguni 74% vastanutest, kes täna klaaspakendeid eraldi ei kogu, on valmis seda tegema, kui neid saaks ära anda eraldi konteinerisse kodu juures.

 

klaaspakend pakendimaterjal kogumine

 

Pakendiringluse juht Alder Harkmann rõhutas, et uuringutulemus kinnitab valdava enamuse selget valmisolekut käituda keskkonnasõbralikult kui selleks sobivad võimalused luuakse.

„Uuring näitab, et juba hetkel viib 34% inimestest pandita klaaspakendeid avalikku klaasikonteinerisse. Eraldi klaasikonteineriga kogunemine on ka kõige efektiivsem viis, sest nii saame puhtaima materjali, millest jõuab ringlusesse pea 100%,“ ütles Harkmann.

„Kuivõrd kindla “ei” klaasi eraldi sorteerimisele ütles vaid kümnendik vastanutest, on võimalik Eestis saavutada selle materjali puhul väga hea taaskasutuse tulemus,” märkis Harkmann. “Kuna klaas on kõige lihtsamini ja pea lõputu arv kordi taaskasutatav materjal, tuleb seda eraldi kokku koguda nii palju kui võimalik. Eesti Pakendiringlus on käivitanud ka tasuta klaasikonteineri teenuse Tallinnas ja Tartus korteriühistutele, kohvikutele-restoranidele ning teistele, kel klaaspakendeid rohkem tekib. Uuringu tulemused aga näitavad, et põhjust on laiendada teenust nii piirkonniti kui ka sihtrühmade lõikes.“

Alder Harkmann julgustab uuringutulemustele baseerudes Tallinna ja Tartu korteriühistute ja toitlustusettevõtete juhte Pakendiringlusega ühendust võtma. „Nagu uuringust näha, ootavad inimesed väga võimalust, et klaasi efektiivselt ringlusesse anda. Ühtlasi tähendab see pikas plaanis rahalist võitu, kuna klaasi eraldi kogudes väheneb segaolmejäätmete hulk ja konteineri tühjenduskordade arv.“

Norstat viis omnibuss-uuringu läbi tänavu novembris 1000 elaniku seas üle Eesti. Uuringu valim on esinduslik vanuse, soo, rahvuse ja regioonid lõikes. Küsimusele „Kas sordiksid eraldi ilma pandita pudeleid ja purke, kui Teil oleks võimalus need kodu juures eraldi klaasikonteinerisse ära anda?“ ütles „jah“ 74% vastanutest, 16% vastas „ei oska öelda“ ning 10% „ei“.

Eesti Pakendiringlus OÜ on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk ning korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise.

Klaas on kõige jätkusuutlikum pakendimaterjal, mis on ainulaadne, kuna seda saab korduvalt ja pea lõputult taaskasutada ilma, et selle kvaliteet halveneks. See tähendab, et kõik klaaspurgid ja -pakendid, mis kodus eraldi koguda ja klaasikonteinerisse viia, lähevad uute klaastoodete valmistamiseks.

 

Rohe.geenius.ee 7. detsember  2021 kell 07:16

Tagasi