Pakendiringluse liikmeskonna muutumine tõstab teenuse võimekust veelgi

Pakendiringluse liikmeskonna muutumine tõstab teenuse võimekust veelgi

ökomuduluatsioon pakendiringlus

 

 

Mittetulundusühing Eesti Pakendiringlus annab üle tegevuse ja müüb varad Osaühingule Egekilde Invest eesmärgiga säilitada juhtroll Eesti taaskasutuse arenguloos.

MTÜ Eesti Pakendiringlus on 11 aastat olnud suurima mahuga pakendite kogumist ning taaskasutamist korraldav organisatsioon. 2016 aastal suunati taaskasutusse umbes 43 000 tonni erinevaid pakendijäätmeid, täites taaskasutamise kohustusi üle 2000 pakendiettevõtja nimel.

MTÜ Eesti Pakendiringlus on olnud paljude uute algatuste esilekutsuja ning elluviija, olnud riigile partneriks pakendikorralduse kaasajastamisel ning andnud suure panuse eesti keskkonna puhtamaks saamisele. Paraku on saavutatud taseme hoidmiseks ja edasiseks arenguks tarvis kaasata uusi partnereid, kellega koos edasi liikuda.

Teiste hulgas liitub pakendiorganisatsiooniga Eesti Keskkonnateenused, mis võimaldab jätkuvalt pakkuda parimat teenust pakendiettevõtjatest klientidele nende jäätmete käitlemisel ja väärtustamisel.
Samuti võimaldab tugevate partnerite olemasolu veelgi paremini teenindada kõigile Eesti elanikele kättesaadavaid tasuta avalikke pakendikonteinereid.

Organisatsiooni pikaajaline juht Aivo Kangus tänab kõiki pakendiettevõtjaid, kelle kaasabil on üles ehitatud Eesti suurima mahuga taaskasutussüsteem. Tänu Pakendiringluse klientidelele ja headele Eesti inimestele on aastaid tegutsenud unikaalne tekstiilijäätmete taaskasutusprojekt “Mina hoolin” erivajadustega inimeste kaasamisel.

Aivo Kangus usub, et uute tegijate eestvedamisel saavad need arengud jõuliselt jätkuma. Ta ise jääb kaasvedajaks Topsiringi algatuses, mille eesmärgiks on asendada ühekordsed nõud nägusate korduvkasutavatega nii üritustel kui igapäevases tarbimises.

Eesti Keskkonateenuste juht Argo Luude lisas, et tihedam koostöö pakendiorganisatsiooniga võimaldab paremini realiseerida jäätmefirma võimekust ning läbi konkurentsi kasvu pakkuda pakendiettevõtjatele paremaid võimalusi jäätmeprobleemide lahendamisel. Liigitikogumise ja taaskasutamise suurenemine on globaalne arengutrend kui ka Euroopa Liidu ametlik poliitika ning Eesti Pakendiringlus koos uute partneritega tahab olla jätkuvalt muutuste eesliinil.

Aivo Kangus
MTÜ Eesti Pakendiringluse senine juht

Tagasi