Pressiteade: Kõige ägedam prügisorteerimise õppematerjal on nüüd tasuta kättesaadav

Pressiteade: Kõige ägedam prügisorteerimise õppematerjal on nüüd tasuta kättesaadav

Valminud on tasuta kättesaadav taaskasutuse teemaline tegevusraamat ja õppematerjal õpetajatele, kasutamiseks soovituslikult 6-12 aastaste lastega. Õppematerjali “Ellen, Eik ja taaskasutus. Kõige ägedam prügisorteerimise tegevusraamat” koostasid Anna Lutter ja Katrin Kalvik, illustreeris Eerik Kändler. Teostus Menu Meedia ja väljaandja Eesti Pakendiringlus. 

Vaata kogu tegevusraamatut siit: https://www.taskutark.ee/wp-content/uploads/2023/11/taaskasutuse-opetajaraamat-eesti-pakendiringlus-2023.pdf

 Raamatu ühe koostaja Anna Lutteri sõnul oleks maailmapäästev, kui lapsed saaksid aru, et asju prügikasti visates ei haihtu need päriselt ära! “Äge oleks, kui lapsed oskaksid märgata, kui palju on meie ümber (üleliigseid) asju ja lapsed oskaksid sealt edasi mõelda ja küsida: mis saab asjadest siis, kui keegi neid enam ei vaja või kui need prügikasti visatakse? Soovime selle õppematerjaliga panna lapsi kaasa mõtlema ja vastutama: mis on asjad, materjalid, kust need tulevad, mida neist teha saab ja kas nii palju asju on maailma üldse vaja. Tegevusraamat on ülipraktiline töövahend õpetajale. Raamatus on 10 erinevat peatükki, millest igaüks sisaldab sissejuhatavaid slaide (koos sinna juurde käivate selgitustega); töölehti, katseid, mänge, meisterdamisjuhendeid,” lisas Anna Lutter. 

 Õppematerjal sündis inspireerituna Kätlin Vainola kirjutatud lasteraamatule „Ellen, Eik ja kilekoti mõistatus“, mis ilmus eesti- ja venekeelsena 2022. aastal. Kui raamat rääkis läbi seiklusliku loo sellest, miks kodus tekkivate jäätmete liigiti kogumine oluline on ning mida saab korralikult sorditud jäätmetest edasi teha, siis õppematerjal astub veel sammu edasi. 

 Temaatiliselt katab tegevusraamat kõik jäätmete ja materjaliringlusega seotud teemad alates sellest, mis on taaskasutus, mis on prügi, lõpetades eri materjalide kordus- ja taaskasutusvõimaluste näidetega. 

 “Meie käest küsitakse pidevalt koolitusi ja näidistunde, aga ka lausa auditeid, kuidas ja mida peaks ikkagi jäätmetega tegema. Viime neid läbi nii palju kui jõuame, aga siiski jääb küsijaid alati rohkem kui jõuame käia koolitamas. Nii kirjutas Kätlin Vainola põneva raamatu “Ellen, Eik ja kilekotimõistatus”, mis aitab paljudes koolides, lasteaedades ja kodudes lihtsasti rääkida ja õpetada jäätmekäitlust ja materjalide ringlust. Lapsed õpivad erakordselt kiiresti ning tunnevad väga suurt huvi loodussäästliku käitumise ja ringmajanduse vastu,”  rääkis Eesti Pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkmann.

 “Tegevusraamatuga astusime sammu veel kaugemale: see on üksikasjalik juhend, samas väga mänguline, huvitav, vaheldust pakkuv nii õpetajatele kui ka õpilastele. Meie jaoks on oluline, et see materjal oleks kõigile kättesaadav – seepärast on õppematerjal tasuta kättesaadav. Autorid, Anna Lutter, Katrin Kalvik ja kunstnik Eerik Kändler, on teinud väga suure töö: kogu temaatika on esitatud põnevalt ja samas lihtsalt, kasutades eri metoodikaga õppeülesandeid. Ma loodan, et sellest saavad abi kõik, keda teema huvitab,” lisas Alder Harkmann. 

 Jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutuse õppekomplekti kuuluvad:

·       Slaidid esitluseks ja seletused nende kasutamiseks

·       Lauamäng “Sodiboti teekond”

·       Meisterdamisjuhised

·       Vestluskaardid

·       Mälumäng

Video õppematerjali kasutamise tutvustamiseks: https://drive.google.com/file/d/1QuqwR0r3GLTufUWYxrun_URWukWPjuee/view

 Tegevusraamatut saab lehitseda veebis või printida tundi ette valmistades peatükke välja. Iga peatükk sisaldab esitluse jaoks vajaliku taustainfo, katseid, harjutusi, meistrdamisi ja muid ideid tunni läbiviimiseks, ning töölehti tunnis räägitu kinnistamiseks. 

 Tegevusraamat koosneb 10 peatükist, nende seas sissejuhatavad peatükid, mis os on taaskasutus ja pakendiringlus, kuidas jäätmeid liigiti koguda. Samuti materjalide kaupa temaatilised peatükid: pakendijäätmed, ohtlikud jäätmed, biojäätmed, metall, paber- ja pappjäätmed, riided ja tekstiil. 

Eesti Pakendiringlus OÜ on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk ning korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise.

Kontakt:

Alder Harkmann, Eesti Pakendiringlus OÜ juhatuse liige
alder@pakendiringlus.ee,
telefon +372 5561 6416

Tagasi