Pressiteade. Uuring: klaaspakendi eraldi sorteerijate hulk kasvab

Pressiteade. Uuring: klaaspakendi eraldi sorteerijate hulk kasvab

Pressiteade

26. märts 2023

Uuring: klaaspakendi eraldi sorteerijate hulk kasvab

Uuringufirma Norstat viis Eesti Pakendiringlus OÜ tellimusel läbi küsitluse, milles uuriti Eesti inimeste valmidust sortida muudest pakendijäätmetest eraldi klaaspakendeid ehk pandimärgita pudeleid ja purke. Võrreldes 2021. aastal läbi viidud samasisulise uuringuga on kasvanud klaaspakendi eraldi sorteerijate hulk, kes annavad klaasi ära eraldi konteinerisse kodu juures. 

Pakendiringluse juhi Alder Harkmanni sõnul tehtud palju teavitustööd klaaspakendite eraldi kogumise vajalikkuse ning klaasi kui lõputult ümbertöödeldava materjali osas. „Veidi rohkem kui aasta on möödunud eelmisest samasisulisest küsitlusest ning hea meel on tõdeda, et kahe protsendi võrra vähenes nende inimeste hulk, kes ütlesid kindla „ei“ klaasi eraldi kogumisele,“ rõhutas Harkmann.

„Rõõmu teevad numbrid pealinnas, kus kolm protsenti senistest mittesortijatest on asunud klaasi eraldi koguma. Kuna oleme teinud tugevat tööd korteriühistutega, et jäätmemajades oleksid eraldi ka klaasi kogumise konteinerid, siis juurde ongi juurde tulnud just kodu juures asuva klaasikonteineri kasutajaid,“ lisas Harkmann.

Eesti Pakendiringluse juht nentis, et korteriühistutele on pakutud võimalust tellida klaasikonteiner väga soodsalt ning nagu uuringust näha, on see juba mõju avaldamas. „Ühtlasi on klaasikonteiner ka võit olmeprügi arvelt, kuna nii ei satu suuremahuline ja raske klaaspakend olmejäätmete konteinerisse ning seda tuleb harvem tühjendada,“ tõi Harkmann välja „lisaks oma teenuste pakkumisele korteriühistutele paigaldame sel kevadel avalikesse jäätmete kogumiskohtadesse 50 klaasikonteinerit, proovides tasakaalustada olemasolevat nõudlust ja pakkumist.“

Norstat teostas omnibuss-uuringu Eesti Pakendiringluse tellimusel tänavu märtsis 1000 elaniku seas üle Eesti. Uuringu valim on esinduslik vanuse, soo, rahvuse ja regioonide lõikes. Uuringust selgus, et 34% inimesi viib pandita klaaspakendid avalikku pakendipunkti, 44% kodu juures asuvasse konteinerisse ning 22% ei pea vajalikuks klaaspakendeid eraldi sorteerida. 2021. aastal oli klaaspakendi mittesorteerijate hulk kahe protsendi võrra suurem: 24%.

Praegustest klaaspakendi mittesorteerijatest avaldas aga 68% valmisolekut seda teha kui pudeleid ja purke saaks ära anda kodu juures, 12% ei teeks seda ka kodu juures ning 20% ei oska öelda.

Klaas on kõige jätkusuutlikum pakendimaterjal, mis on ainulaadne, kuna seda saab korduvalt ja pea lõputult taaskasutada ilma, et selle kvaliteet halveneks. See tähendab, et kõik klaaspurgid ja -pakendid, mis kodus eraldi koguda ja klaasikonteinerisse viia, lähevad uute klaastoodete valmistamiseks.

Pildid:

Sortimisliin: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13Q6iTer2MUTVMemsphcFMWMGXtzB9e9x

Pakendiringluse sortimiskapp ja õuelahendused: https://drive.google.com/drive/folders/17XjAb3iYrdGZ2XMwB_ZyXxhwbPCiW6XE

Konteinerid: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VLOAGaE5lz-pNOhlcLYRRyzoKwyNkbuQ

 

Eesti Pakendiringlus OÜ on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk ning korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise.

Lisainfo: Alder Harkmann, Eesti Pakendiringlus OÜ juhatuse liige
alder@pakendiringlus.ee, telefon +372 5561 6416

 

Tagasi