Pressiteade. Uuring: pakendite liigiti kogumine kasvab, vallad ja linnad vajavad rohkem avalikke pakendikonteinereid

Pressiteade. Uuring: pakendite liigiti kogumine kasvab, vallad ja linnad vajavad rohkem avalikke pakendikonteinereid

Pressiteade

21. aprill 2023

 

Uuring: pakendite liigiti kogumine kasvab, vallad ja linnad vajavad rohkem avalikke pakendikonteinereid

 Eesti Pakendiringluse tellimusel viidi läbi uuring, kus kohalike omavalitsuste spetsialistidel paluti hinnata koostööd taaskasutusorganisatsioonidega ning taaskasutusorganisatsioonide tööd üldiselt. Uuringust selgus, et pakendite liigiti kogumine kasvab, mistõttu ootavad vallad ja linnad rohkem avalikke pakendikonteinereid ning nende sagedasemat tühjendamist. 

Eesti Pakendiringluse juht Alder Harkmann toob uuringu tulemustest esile, et liigiti kogumine omavalitsustes on paranenud peamiselt tänu tugevale teavitusele ning omavalitsuste ja taaskasutusorganisatsioonide vahelise koostöö parenemisele. „Ühelt poolt on see mõistagi hea märk, et liigiti kogumine muutub elanike seas aina populaarsemaks ning pakendid jõuavad pakendikonteinerisse. Samas on vajalik osades kohalikes omavalitsustes avalike pakendikonteineritega seonduv võimalikult kiiresti fookusesse võtta ning pakkuda lahendusi, mis vastavad inimeste muutunud käitumisharjumustele,“ ütles Harkmann.

„Senisest enam tuleb arvestada inimeste perioodilise liikumisega ehk suveperioodidel on teatud omavalitsustes rahvast rohkem, mistõttu täituvad ka konteinerid kiiremini,“ lisas Harkmann, „vastavalt tagasisidele vaatame kindlasti üle ka avaliku konteineripargi üldise olukorra: millised vajavad väljavahetamist või korrastamist ning kui arusaadavalt on konteinerid tähistatud,“ lisas Harkmann.

„Eraldi toodi välja ka klaasi kogumise populaarsuse kasvu ning vajadust rohkemate klaasikonteinerite järele. Selle asjaolu üle on eriti hea meel, kuna klaas on praktiliselt lõputult ümbertöödeldav ning väga keskkonnasõbralik materjal, mistõttu oleme pööranud palju tähelepanu klaasi kogumisega seonduvale teavitustööle,“ rõhutas Pakendiringluse juht.

„Kõige efektiivsem lahendus oleks muidugi pakendite kogumine tekkekohal ehk kodudele lähemal – nii väheneks koormus avalikele konteineritele mure ning omakorda kasvaks märgatavalt ka liigiti kogujate arv,“ lisas Harkmann.

Kokku andis Eesti Pakendiringluse tööle hinnangu 69 kohalikku omavalitsust. 43 omavalitsust hindasid tööd kaheksale punktile kümnest, neist kolm andsid ettevõtte tööle maksimaalse hinnangu ehk 10 punkti. Omavalitsuste keskmine hinnang Eesti Pakendiringlusele on võrreldes mullusega tõusnud 0,88 punkti võrra ehk 7,62 punktini. Lähiaastate eesmärgiks on võetud jõuda 8,5 punktilise keskmise hinnanguni. Uuringu viis Eesti Pakendiringluse tellimusel läbi Majanduskonsultatsioonide OÜ. 

 Eesti Pakendiringlus OÜ on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk ning korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise.

Pildid: 

Sortimisliin: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13Q6iTer2MUTVMemsphcFMWMGXtzB9e9x

Pakendiringluse sortimiskapp ja õuelahendused: https://drive.google.com/drive/folders/17XjAb3iYrdGZ2XMwB_ZyXxhwbPCiW6XE

Konteinerid: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VLOAGaE5lz-pNOhlcLYRRyzoKwyNkbuQ

 

Lisainfo: Alder Harkmann, Eesti Pakendiringlus OÜ juhatuse liige
alder@pakendiringlus.ee, telefon +372 5561 6416

Tagasi