TEADE põhikirja, juhatuse liikmete ja äriregistri järgse e-posti aadressi muutumise kohta

TEADE põhikirja, juhatuse liikmete ja äriregistri järgse e-posti aadressi muutumise kohta

Eesti Pakendiringlus OÜ on tagatisrahata pakendijäätmete taaskasutusorganisatsioon. Eesti Pakendiringlus OÜ-l on keskkonnaministeeriumi välja antud tegevusluba.

 

Käesolevaga teavitame, et Eesti Pakendiringlus OÜ-ga seoses on toimunud järgmised muudatused:

  1. Eesti Pakendiringlus OÜ senised juhatuse liikmed Maivi Ots ja Marten Amjärv on Eesti Pakendiringlus OÜ juhatusest tagasi kutsutud. Eesti Pakendiringlus OÜ uueks juhatuse liikmeks on Eesti Pakendiringlus OÜ senine tegevjuht Alder Harkmann;
  2. Eesti Pakendiringlus OÜ põhikirja on muudetud;
  3. Eesti Pakendiringlus OÜ äriregistri järgne e-posti aadress. Uueks äriregistris märgitud e-posti aadressiks on alder.harkmann@pakendiringlus.ee.

 

Kinnitame, et muudatused Eesti Pakendiringlus OÜ põhikirjas on kooskõlas pakendiseadusega ning et Eesti Pakendiringlus OÜ vastab jätkuvalt pakendiseaduses taaskasutusorganisatsiooni kohta kehtestatud nõuetele.

Tagasi