Tegevusloa üleandmine OÜ-le Eesti Pakendiringlus

Tegevusloa üleandmine OÜ-le Eesti Pakendiringlus

Keskkonnaminister Marko Pomerants on oma 23. jaanuari 2017 käskkirjaga kinnitanud tegevusloa üleandmise OÜ-le Eesti Pakendiringlus jätkamaks tegevust taaskasutusorganisatsioonina.
Dokumendi leiate siit: Tegevusloa üleandmine OÜle Eesti Pakendiringlus

Tagasi