Viimsi vallas muutub uuest aastast üle 5 korteriga ühistutes pakendijäätmete eraldi kogumine kohustuslikuks

Viimsi vallas muutub uuest aastast üle 5 korteriga ühistutes pakendijäätmete eraldi kogumine kohustuslikuks

Pakendimaterjalide taaskasutus säästab loodust ning aitab pakendid uuele ringile.

Ka Eestis tegutseb mitmeid tootmisettevõtteid, mis kasutavad toorainena märkimisväärses ulatuses taaskasutusse suunatud pakendimaterjale. Taaskasutada saab nii eri plastikuid, metalli, paberit ja pappi, joogikartongi kui ka klaasi. Seetõttu on äärmiselt oluline, et pakendijäätmeid kogutaks liigiti ning et need jõuaksid ringlusesse ka kodumajapidamistest.

 

mis pakend pakendikonteinerisse

 

Olulised faktid:

  • Olmejäätmetega koos ära visatud pakendit ei saa enam taaskasutada.
  • Eraldi kogutud pakendite äraandmine on tasuta.
  • Olmejäätmetesse visatud pakendite veo eest tuleb igal juhul maksta.

Pakendite kogumise ja nende materjalina ringlusesse suunamisega tegelev Eesti Pakendiringlus OÜ on valmis Viimsi korteriühistutele pakkuma tasuta pakendite äraveo, sorteerimise ning ringlussevõtu teenust, mis sisaldab sobivas suuruses konteinereid korteriühistule ja nende tühjendust vastavalt kokkuleppele.

Kuidas pakendeid eraldi koguda:

  • Segapakendi konteinerisse sobivad plast- ja metallpakendid, lisaks joogikartong (nn tetra-pakid).
  • Pakendikonteinerisse sobivad kõik puhtad pakendid, sh ka pakendite detailid (kaaned, korgid, klambrid jmt).
  • Pakend peab olema tootest tühi ja peaks olema nii puhas, et ei määri teisi pakendeid.
  • Pakendeid ei pea rohke veega pesema – nt keefiripaki puhastamiseks piisab vähese veega läbiloputamisest.
  • Pakendijäätmete konteinerisse ei tohi sattuda biojäätmed – see rikub kogu konteineri sisu ja nii ei ole materjal enam ringlusse võetav. Biojäätmed peab koguma eraldi biojäätmete konteinerisse. Sedasi tehes on võimalik biojäätmed suunata kompostimisele või biogaasitehasesse, kust sellest valmib transpordikütuseks sobiv biometaan.
  • Pakendid võiksid olla konteinerisse pandud lahtiselt või kinnisidumata kotis. Kui kodune pakendijäätmete kott siduda kõvasti mitme sõlmega kinni, ei pruugi sorteerimismasinad seda lahti saada ning koti sisu jääb sortimisliinil avamata.

Kontaktid:

Eesti Pakendiringlus OÜ: telefon (+372) 5561 6416 ja e-post: info@pakendiringlus.ee.

 

Võta meiega julgesti ühendus ning leiame koos sobiva lahenduse Teie korteriühistule.

Tagasi