Mida saab kogutud pakenditest Eestis taaskasutuses valmistada?

Pakendite taaskasutus säästab loodust ning muudab tootmise efektiivsemaks. Rahvusvaheliselt muutub kogutud ja sorteeritud pakenditest saadav tooraine üha olulisemaks.

Ka Eestis tegutseb mitmeid tootmisettevõtteid, mis kasutavad toorainena märkimisväärses ulatuses taaskasutusse suunatud pakendeid.

KLAASI taaskasutajatest on üks suurmaid Järvakandis tegutsev AS O-I Production Estonia (varasema nimega AS Järvakandi Klaas). Purustatud ning sorteeritud klaaspakendeid kasutatakse seal uute pudelite ja purkide valmistamiseks.

PAPI taaskasutuses on tegija Räpina Paberivabrik, kus kokku kogutud pakenditest ja vanapaberist valmistatakse kaubakaitse nurki ning muid tooteid. Räpina Paberivabrik on omas turusegmendis Skandinaavia suurim ettevõte.

PLASTI ümbertöötlejaid on mitmeid. Näiteks Hiiumaal tegutsev Dagöplast teeb kasutatud plastikust kilekotte. Mäos asuv Neular aga toodab terrassilaudu, müratõkkeseinu, lillepotte ning mitmesuguseid aiatarvikuid. Huvitava nišši on leidnud ATK Invest, kes valmistab vanadest autodest pärinevast plastist elumajade katuseid. Pärnus tegutsev Wendre kasutab taaskasutusest laekuvaid plastmaterjale madratsite, patjade jm tekstiilitoode tootmisel.

Lisaks tegutseb Eestis mitu plastijäätmetest graanuleid ja kiudmaterjale tootvat tehast, kes oma toodangu valdavalt ekspordivad.

Sorteerides kasutatud pakendid eraldi konteineritesse, saadame nad uuele kasutusringile ning teeme head oma igapäevasele elukeskkonnale.