Müügikohad

Kõik müügikohad, mis on müüvad pakendatud kaupa ja on suuremad kui 20 m2, peavad alates 1. maist 2023 jagama klientidele teavet:

1) pakendi tagasivõtmise kohast müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega;

2) andma infot jäätmetekke ja prügistamise vältimise kohta ning

3) jagama teavet ühekordsete plasttoodete prügistamise ning nende jäätmete muu sobimatu kõrvaldamise mõjust keskkonnale, eriti merekeskkonnale.

Näidis, kuidas kujundada silt klientidele müügipinnal.

E-poed

Kõik e-poed peavad alates 1. maist 2023 teavitama kliente tasuta pakendijäätmete äraandmise kohast, kui nad kasutavad kauba kättetoimetamiseks postiteenust või muud majandus- või kutsetegevuses tegutsevat kauba üleandjat.

Näidis, kuidas kujundada tarijateavutus pärast ostu sooritamist e-poest.

 

Tarbimise vähendamise teavituse kohustus

Alates 1. maist 2023 kehtib kõikidele ühekordselt kasutatavate toidupakendi kasutajatele kohustus avaldada kodulehel tegevuskava, kuidas saavutatakse ühekordselt kasutatavate plasttoodete tarbimise ambitsioonikas ja pidev vähenemine, eriti jäätmetekke vältimine.

Aastal 2016 Euroopa Liidus läbi viidud uuringu järgi moodustab plast 80–85% mereprügist ning sellest omakorda pool on ühekordsed plasttooted. 2023. aasta maist kehtiva ühekordse plasti direktiivi eesmärk on vähendada jäätmeteket, soodustada korduskasutust ja vähendada prügistamist. Ettevõtetel on selles suur roll ja ka mitmed kohustused.

Allpool üks võimalik lahendus, kuidas toimida ning missuguseid eesmärke seada.