Mida võib ja mida ei või panna kogumiskonteinerisse:

  • Klaaspakend
  • Paber- ja kartongpakend
  • Segapakend