Miks on klaaspakend kõige jätkusuutlikum pakendimaterjal

Miks on klaaspakend kõige jätkusuutlikum pakendimaterjal

klaaspakend pakendimaterjal kogumine


Missuguseid klaaspakendeid klaasikonteinerisse koguda ja mis saab klaaspakendist edasi siis, kui see on kokku kogutud?
Liitu tasuta klaaspakendi kogumisega
Sorteeri pakendeid targalt
Põnev video klaaspakendite ümbertöötlemisest

Klaaspakend on jätkusuutlik pakendimaterjal. Seda saab korduvalt taaskasutada ilma, et selle kvaliteet halveneks


Kui kogud klaaspakendid (näiteks purgid ja pudelid) kokku ja viid klaasikonteinerisse, siis saab nendest valmistada keskkonnasäästlikult uusi klaaspakendeid.

Euroopa Liidu liikmesriikides on aktuaalne taaskasutus, pakendite ja jäätmete kogumine ning sorteerimine. Selle tegevuse eesmärgiks on hoida loodust ja kaitsta meie planeeti reostuse eest. Eurobaromeetri uuring kinnitab, et tervelt 94% Euroopa elanikest peab keskkonna kaitset väga tähtsaks ning on valmis keskkonna säästmise nimel tegutsema.

Taaskasutatud klaaspakendi kogused on viimastel aastatel suurenenud ning samal ajal on ka suurenenud Eesti turule paisatud pakendite hulk. Eestis reguleerib pakenditega seonudtav Riigikogu poolt vastu võetud Pakendiseadus, mis sätestab regulatsioonid pakendite käitlemisel. Vastavalt seadusele peavad kõik ettevõtted, kes impordivad või toodavad kohapeal pakendeid, mida suunatakse ringlusse, esitama täpse pakendiaruande, mis tagab selge ülevaate sellest, kui palju Eestis pakendit ringleb, kui palju on pakendeid kokku kogutud ja kui palju on suunatud taaskasutusse.

Vastavalt Pakendiseadusele peavad need ettevõtjad, kes toodavad, pakendavad või müüvad pakendatud kaupa, tagama pakendite taaskasutuse ja ringlusse suunamise. Sama tuleb neil ka kanda kulud, mis on suunatud pakendite ringlusse suunamisega. Pakendeid tootvatel ja turule paiskavatel ettevõtetel on oma põhitegevuse kõrvalt keeruline tagada jäätmekäitlusega ja pakendite taaskasutamisega seotud nõuded ning Pakendiringlus, kui taaskasutusorganisatsioon korraldab justnimelt pakendijäätmete kogumist koos ettevõttele vajaliku aruandluse koostamisega.

Kas teadsid, et klaasi saab lõputult uuesti kasutada ilma, et selle kvaliteet halveneks? Klaaspakendi tootmine kasutatud klaasist kulutab vähem energiat, kui uute klaaspakendite tootmine liivast. Klaaspakendid, mille viid klaasi kogumiskonteinerisse lähevad uute klaaspakendite valmistamiseks.

Kogudes klaaspakendid eraldi teistest olmejäätmetest tagame klaasile väga pika eluea. Suunates klaaspakendid uuesti ringlusse, siis sellega säästame loodust ja aitame hoida keskkonda puhtana. Kui klaaspakendit eraldi ei sorteerita vaid see visatakse minema koos tavaprügiga, siis lõpeb materjali elutee Iru jäätmejaamas.

Eestis tegelevad klaaspakendi käitlemisega erinevad organisatsioonid ning tänaseks oleme juba saavutanud väga keskkonnasäästliku olukorra ja suurem hulk klaaspakendeid  jõuab tagasi ringlusse.

klaaspakendi kogumine korteriühistutele pakendiringlus

Missuguseid klaaspakendeid klaasikonteinerisse koguda ja mis saab klaaspakendist edasi siis, kui see on kokku kogutud?

Klaaspakenditest sobivad ümbertöötlemiseks ja ringlusse tagasi suunamiseks pamiselt klaaspudelid ja klaaspurgid. Klaasikonteinerisse ei sobi näiteks peeglid, aknaklaas, portselan ja muud klaasist tooted, mis ei ole pakenditeks mõeldud. Kui klaaspakendid on kokku kogutud, siis uuname suurema osa nendest Audrus või Järvakandis asuvasse ümbertöötlus tehastesse.

Peale seda, kui oleme klaaspakendid kokku kogunud, sorteeritakse need ümbertöötlus tehastes esmalt need värvi alusel ning seejärel peenestatakse klaaspakend spetsiaalse tehnoloogia kaasabil klaasipuruks. Klaasipuru sulatatake kõrgel temperatuuril ning saadud materjalist valmistatakse uusi klaaspakendeid –  klaaspudeleid ja klaaspurke. 

Kasutatatud ja kokku kogutud klaaspakenditest saadud toormaterjalist saab valmistada ka teisi tooteid peale klaaspakendi – nii näiteks on klaasil laialdane kasutus komposiitmaterjalina betoonblokkide valmistamisel. Mõningatel juhtudel suunatakse klaaspakendist saadud ja ümbertöödeldud klaasipuru ekspordina väljaspool Eestis asuvatesse tehastesse, kus ümbertöödeldud klaaspakendist valistatakse uusi klaasist tooteid.

klaaspakend pakendimaterjal kogumine

Klaaspakendi eluiga võib olla tuhat aastat

Klaaspakend on olnud kasutuses tuhandeid aastaid ning see pakendiliik on keskkonnale ohutu. Siiski tuleb märkida, et klaaspakendi tootmisel on keskkonnamõjudeks energiakulu, mida kasutatakse klaaspakendi tootmiseks. Klaaspakendi tootmiseks kulub oluliselt vähem energiat, kui alumiiniumpakendi või plastpakendi tootmisel.

Klaaspakend on keskkonnasõbralik, kuna klaasist ei eritu keskkonnale kahjulikke keemilisi ühendeid. Klaaspakend ei lagune looduses loomulikul teel ning arvestades klaasi taaskasutus võimalusi võib klaas oskusliku käitlemise korral olla kasutuses tuhandeid aastaid.

Kogu oma klaaspakendid kokku ja anna enda pakus jätkusuutliku tuleviku heaks

Kui sa ostad poest tooteid, siis eelista alati selliseid, mis on pakendatud klaaspakendisse. Klaaspakend on taaskasutatav ning seeläbi saad anda enda panuse looduse puhtana hoidmisse. Peale kasutamist kogu oma klaaspakendid kokku ja vii need klaasikogumiskonteinerisse. Meie kaasabil saad need suunata tagasi ringlusse.

Klaaspakendi toormaterjali – klaasi – tootmine algab liiva töötlemisest ning see tähenab, et protsessis kasutatakse fosiilseid kütuseid. Juba kasutatud klaasi suunamine tagasi ringlusse nõuab olulisel vähem energiat, kui uue klaasi tootmine.

Klaaspakendi taara kogu eraldi konteinerisse, mitte ära viska seda segaprügi või olmeprügi konteinerisse. Klaasikonteinerise sobib viia klaaspudeleid ja klaaspurke. Aknaklaasi, peeglite ja muude klaasist toodete kogumiseks on eraldi konteinerid. Kõige parem viis selleks on tuua oma kasutatud klaaspakendid klaasikonteinerisse. Kui sinu korteriühistu ei ole veel eraldi klaasikonteinerit paigaldanud, siis saada esimesel võimalusel oma ühistu juhatusele sellekohane info.

Liitu tasuta klaaspakendi kogumisega

klaaspakendi kogumine korteriühistu

Pakendiringlus pakub kõikidele korteriühistustele Eestis võimalust liituda klaaspakendi kogumise teenusega tasuta.Pakume erinevaid klaaspakendi kogumise konteineried.

Klaasist pudelite ja purkide kogumiseks on meil 240-liitrine, 360-liitrine, 500-liitrine või 660-liitrine klaasikonteinerid. Meie poolt on tagatud ka lihtsad ja selgitavad sorteerimisjuhendid.

Kõikidel Eesti korteriühistutel ja eramajadel on võimalik tellida tasuta klaaspakendi kogumise konteiner. Võta ühendust info@pakendiringlus.ee või telefonil +372 5561 6416 või saada meile oma teade läbi KONTAKTILEHE.


Sorteeri pakendeid targalt

Eesti Pakendiringluse tegevusmudel põhineb ringmajandusel.

Me tegeleme pakendijäätmete liigiti kogumise soodustamise ja korraldamisega ning suuname kokku kogutud pakendijäätmed taaskasutusse.

Meie e-pood on loodud selleks, et panustada samuti ringmajandusse:

siit leiad kõikvõimalikke tooteid, mis loovad võimalused ringmajanduse toimimiseks või on juba loodud ringmajanduse põhimõtteid järgides.


Sulle võivad huvi pakkuda ka need pakendiringlusega
seotud artiklid


Põnev video klaaspakendi ümbertöötlemisest


Tagasi