Põhja-Eesti Regionaalhaigla võttis kasutusele prügi ja jäätmete sorteerimiskapid

Põhja-Eesti Regionaalhaigla võttis kasutusele prügi ja jäätmete sorteerimiskapid


sorteerimiskapid pakendiringlus

Regionaalhaigla võttis kasutusele Pakendiringluse sorteerimiskapid


Lisaks Regionaalhaigla osakondades juba kehtivatele sorteerimispõhimõtetele, alustati jäätmete liigiti kogumist ka haigla kabinettides ja teistes tööruumides, võttes kasutusele spetsiaalsed jäätmete sortimiskapid.

Jäätmeseaduse kohaselt tuleb kõik tekkivad jäätmed sortida – et keskkonda satuks vähem tervistkahjustavaid ohtlikke aineid ja loodus oleks puhtam. Mis aga kõige tähtsam: sortides on võimalik materjale uuesti ringlusse suunata.

“Sortimiskappides kogume eraldi biojäätmeid, paberit ja pappi, segapakendeid ja olmejäätmeid (prügi),” selgitas Regionaalhaigla haldusjuht Tõnu Talisainen. Seni haigla kabinettides ja tööruumides olnud prügikorvid korjati sortimiskappide tuleku eel kokku – selline muudatus toob kaasa suuremahulise kilekottide kasutamise kokkuhoiu, andes omakorda panuse haigla CO2-jalajälje vähendamisse.


Põnev video sorteerimiskapistSorteeri pakendeid targalt

Eesti Pakendiringluse tegevusmudel põhineb ringmajandusel.

Me tegeleme pakendijäätmete liigiti kogumise soodustamise ja korraldamisega ning suuname kokku kogutud pakendijäätmed taaskasutusse.

Meie e-pood on loodud selleks, et panustada samuti ringmajandusse:

siit leiad kõikvõimalikke tooteid, mis loovad võimalused ringmajanduse toimimiseks või on juba loodud ringmajanduse põhimõtteid järgides.


Sulle võivad huvi pakkuda ka need pakendiringlusega
seotud artiklid


Tagasi