Paberist ja papist saab teha uuesti paberit ja pappi! 

Paberist ja papist saab teha uuesti paberit ja pappi! 


paberi ja papi ja pakendi taaskastus pakendiringlus

Pakendiringluse poolt kokku kogutud kasutatud paberist ja papist tehakse torusid, pakkenurkasid, jõupaberit, lainepappi ja isolatsioonimaterjale.

Paberist pakendid ja papist pakendid sobivad hästi taaskasutuseks. Mitmed, näiteks plastikust pakendimaterjalid on raskesti taaskasutatavad, seevastu paber-, papp-, ja kartongpakendid on aga materjalina üsna hästi ringlusse võetavad. Pabertooteid ringlusse suunates on võimalik säästa nii puid kui vett. On välja arvutatud, et ühe tonni paberi ümbertöötlemiseks suunamisega on võimalik säästa ligikaudu 17 puud, 26 500 liitrit vett, 476 liitrit naftat ja 4000 kW elektrienergiat. Oluline on aga sealjuures, et paber ja papp kogutaks muudest olmejäätmetest eraldi ning oleks puhas ja kuiv.

Eestis tekib ca 90 000 tonni paberi- ja papijäätmeid aastas ning kahjuks oleme nende materjalide taaskasutuse poolest Lääne- ja Põhja-Euroopaga võrreldes kehvemas seisus. Üks põhjus on, et inimesed ei sorteeri paber- ja papp-pakendeid eraldi, näiteks on segaolmejäätmetesse visatavatest pakendijäätmetest 23% paber- papp-pakendijäätmeid.

Erisugustest paber- ja papitoodetst on võimalus teha erinevaid uusi tooteid. Selleks, et paberit ja pappi saaks ringlusse suunata, on vaja enne ümbertöötlemist see esmalt sorteerida: eraldada tuleks ajalehepaber, kontoripaber, ajakirjad ja kõige suurem osakaal on lainepapil. Edasi materjal purustatakse ja sellele lisatakse vett – nii on võimalik veel kord sortida sellest massist välja kõvad osas, mh ka näiteks niit.

Pakendiringluse poolt kokku kogutud papist tehakse näiteks papist torusid, pakkenurkasid, jõupaberit, lainepappi, isolatsioonimaterjale jmt – enamust tehastest on väljaspool Eestit lähiriikides kuid ka Eestis on olemas papi ümbertöötlustehas Räpinas, kes teeb kaubakaitse nurkasid taaskasutatud papist.

paberi ja papi ja pakendi taaskastus pakendiringlus

Paber ja papp, paber- ja kartongpakendite konteinerisse võib panna

 • pakkepaber
 • paber- ja pappkarbid (pakendid), pappkastid
 • paberkotid

Konteinerisse ei sobi:

 • määrdunud ja vettinud paber
 • kile, teibid, kleebised
 • majapidamispaber
 • ühekordsed nõud
 • foolium- ja kopeerpaber
 • ehituspaber
 • vahtplast
 • papp ja paber, mis sisaldab muud materjali, nt fooliumi, kilet vmt (nt piima- ja mahlapakid)

Sorteeri pakendeid targalt

Eesti Pakendiringluse tegevusmudel põhineb ringmajandusel.

Me tegeleme pakendijäätmete liigiti kogumise soodustamise ja korraldamisega ning suuname kokku kogutud pakendijäätmed taaskasutusse.

Meie e-pood on loodud selleks, et panustada samuti ringmajandusse:

siit leiad kõikvõimalikke tooteid, mis loovad võimalused ringmajanduse toimimiseks või on juba loodud ringmajanduse põhimõtteid järgides.


SULLE VÕIVAD HUVI PAKKUDA KA NEED PAKENDIRINGLUSEGA
SEOTUD ARTIKLID


Tagasi