Pakendiandmete audiitorkontrolli peavad korraldama need pakendiettevõtjad, kes on kalendriaastas Eesti turule saatnud pakendeid kogumassiga rohkem kui 5 tonni.
Pakendiauditi võivad läbi viia vandeaudiitorid audiitorettevõtte kaudu ning tehakse taaskasutusorganisatsiooniga liitunud pakendiettevõtjale piiratud kindlustandva töövõtuna.
Eestis tegutsevate vandeaudiitorit nimekirja leiate: www.audiitortegevus.ee
Audiitor kontrollib kehtiva pakendilepingu olemasolu, ettevõttesisest arvestusmeetodit, pakendiaruanded ja –arveid ning nende tasumist.

Pakendiandmete audiitorkontrolli tulemusi ootame 31. juuliks 2021.

Lisaküsimuste korral võtke julgesti ühendust.