Pakendiandmete ja finantsjuhtimise audiitorkontrolli peavad korraldama need pakendiettevõtjad, kes on kalendriaastas Eesti turule saatnud pakendeid kogumassiga rohkem kui 20 tonni.
Pakendiauditi võivad läbi viia vandeaudiitorid audiitorettevõtte kaudu ning tehakse taaskasutusorganisatsiooniga liitunud pakendiettevõtjale piiratud kindlustandva töövõtuna.
Eestis tegutsevate vandeaudiitorit nimekirja leiate: www.audiitortegevus.ee
Audiitor kontrollib kehtiva pakendilepingu olemasolu, ettevõttesisest arvestusmeetodit, pakendiaruanded ja -arveid ning nende tasumist.

Leevenduseks on audiitorkontrolli vabastus kolmeks aastaks – juhul, kui 2020. aasta kohta esitatud audiitorkontrolli aruande kokkuvõte on esitatud modifitseerimata (st märkusteta), siis pakendiettevõtja on kohustatud järgmise audiitorkontrolli tegema 2024. aasta andmete kohta.

Pakendiandmete audiitorkontrolli tulemusi ootame 31. juuliks 2022.

Lisaküsimuste korral võtke julgesti ühendust.