Eesti Pakendiringlusele pakendiettevõtja poolt makstav tasu sõltub pakendiettevõtja poolt turule toodud ning omatarbeks ja tooraineks kasutusse võetud pakendikogustest. Tasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks täidetud taaskasutamise miinimumnormid, mis tulenevad pakendi- ja pakendiaktsiisseadusest.

Pakenditariifid on kõikidele pakendiettevõtjatele samad. Kuna pakendiseadus kohustab pakendiettevõtjaid võrdselt kohtlema, ei saa Eesti Pakendiringlus osutada kellelegi teenust kehtestatud tariifist madalama hinnaga.

Pakenditariifid 2024

Müügipakendid
Klaas ja keraamika 83 €/t
Plast ja kile – monopakend 255 €/t
Plast ja kile – komposiitpakend 285 €/t
Paber ja kartong – monopakend 85 €/t
Paber ja kartong – komposiitpakend 95 €/t
Joogikartong 145 €/t
Mustmetall 175 €/t
Värviline metall 175 €/t
Puit 20 €/t
Muu materjal 285 €/t

Veo- ja rühmapakendid
Paber ja kartong 70 €/t
Plast 65 €/t
Mustmetall 85 €/t
Värviline metall 85 €/t
Puit 20 €/t

Teavituskulu 2%

Hindadele lisandub käibemaks.

Pakendikalkulaator

Pakendiettevõtjal on võimalik arvutada pakendite kogumise täpsemaid kulusid pakendikalkulaatori abil.

Teavituskulu suunatud avalikkuse ja lõpptarbijate teavitamiseks pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast, kogumis- ja taaskasutusse suunamise süsteemist ning jäätmetekke ja prügistamise vältimisest.