Eesti Pakendiringlusele pakendiettevõtja poolt makstav tasu sõltub pakendiettevõtja poolt turule toodud ning omatarbeks ja tooraineks kasutusse võetud pakendikogustest. Tasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks täidetud taaskasutamise miinimumnormid, mis tulenevad pakendi- ja pakendiaktsiisseadusest.

Pakenditariifid on kõikidele pakendiettevõtjatele samad. Kuna Pakendiseadus kohustab pakendiettevõtjaid võrdselt kohtlema, ei saa Eesti Pakendiringlus osutada kellelegi teenust kehtestatud tariifist madalama hinnaga.

Pakenditariifid 2018

Müügipakendid
Klaas ja keraamika 102 eur/t
Paber ja kartong 105 eur/t
Plast 409 eur/
Metall 255.6 eur/t
Puit 40.9 eur/t
Muu materjal 409 eur/t
Joogikatong 105 eur/t

Veo- ja rühmapakendid
Paber ja kartong 92.67 eur/t
Plast 108.6 eur/t
Metall 127.8 eur/t
Puit 40.9 eur/t

Hindadele lisandub käibemaks

Pakenditariifid kilogrammi kohta

Pakendikalkulaator

Pakendiettevõtjal on võimalik arvutada pakendite kogumise täpsemaid kulusid pakendikalkulaatori abil.

Esimesena arvestab pakendikalkulaator välja pakendiaktsiisiseaduses toodud taaskasutamise sihtarvud pakendiliikide kaupa.

Juhul kui esimese arvutuse tulemusena ei saa taaskasutatud 60% pakendite kogumassist nii nagu seda nõuab pakendiseadus jätkab pakendikalkulaator arvestamist hakates suurendama kõige odavama deklareeritud pakendi taaskasutamise kogust. Kõige odavama pakendimaterjali kogust suurendab pakendikalkulaator nii kaua kuni täitub 60% pakendite kogumassist või 100% konkreetse deklareeritud pakendimaterjali kogusest.

Juhul kui täitub 100% konkreetse pakendimaterjali kogusest jätkab pakendikalkulaator arvutamist odavuselt järgmise pakendiliigiga.

Pakendikalkulaator lõpetab oma arvutamise siis kui taaskasutatava pakendimaterjali kogus on vähemalt 60% turule lastud kogusest.