Eesti Pakendiringlusele pakendiettevõtja poolt makstav tasu sõltub pakendiettevõtja poolt turule toodud ning omatarbeks ja tooraineks kasutusse võetud pakendikogustest. Tasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks täidetud taaskasutamise miinimumnormid, mis tulenevad pakendi- ja pakendiaktsiisseadusest.

Pakenditariifid on kõikidele pakendiettevõtjatele samad. Kuna pakendiseadus kohustab pakendiettevõtjaid võrdselt kohtlema, ei saa Eesti Pakendiringlus osutada kellelegi teenust kehtestatud tariifist madalama hinnaga.

Pakenditariifid 2023

Müügipakendid
Klaas ja keraamika 108 €/t
Paber ja kartong 111 €/t
Plast 430 €/t
Mustmetall 270 €/t
Värviline metall 270 €/t
Puit 44 €/t
Muu materjal 430 €/t
Joogikartong 190 €/t

Veo- ja rühmapakendid
Paber ja kartong 100 €/t
Plast 115 €/t
Mustmetall 135 €/t
Värviline metall 135 €/t
Puit 44 €/t

Hindadele lisandub käibemaks.

Pakenditariifid kilogrammi kohta

Pakendikalkulaator

Pakendiettevõtjal on võimalik arvutada pakendite kogumise täpsemaid kulusid pakendikalkulaatori abil.

Esimesena arvestab pakendikalkulaator välja pakendiaktsiisiseaduses toodud taaskasutamise sihtarvud pakendiliikide kaupa.

Juhul kui esimese arvutuse tulemusena ei saa taaskasutatud 60% pakendite kogumassist nii nagu seda nõuab pakendiseadus jätkab pakendikalkulaator arvestamist hakates suurendama kõige odavama deklareeritud pakendi taaskasutamise kogust. Kõige odavama pakendimaterjali kogust suurendab pakendikalkulaator nii kaua kuni täitub 60% pakendite kogumassist või 100% konkreetse deklareeritud pakendimaterjali kogusest.

Juhul kui täitub 100% konkreetse pakendimaterjali kogusest jätkab pakendikalkulaator arvutamist odavuselt järgmise pakendiliigiga.

Pakendikalkulaator lõpetab oma arvutamise siis kui taaskasutatava pakendimaterjali kogus on vähemalt 60% turule lastud kogusest.