• Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.
  • Pakendite taaskasutamise eest vastutab see ettevõtja, kes täidab Eestis pakendi, soetab teisest liikmesriigist pakendatud kauba või impordib kolmandatest riiikidest pakendatud kauba.
  • Kui pakendiettevõtja delegeerib talle pakendi- ja pakendiaktsiisi seadusega pandud kohustused Eesti Pakendiringlusele, läheb pakendiettevõtja vastutus pakendi taaskasutamise miinimum sihtarvude täitmise eest üle Eesti Pakendiringlusele.