Pakendiettevõttel on võimalik kulusid kokku hoida, kui ettevõttel tekib pakendeid või pakendijäätmeid ka ettevõtte siseselt nt laos, tootmises jne.

Sinna kuuluvad näiteks tooraine ümber olevad pakendid, laos ümberpakendamise käigus tekkivad pakendijäägid – puitalused, aluse ümber olevad kiled, kartongkastid, mahutit, kanistrid jms.

Pakendid peavad olema tühjad, kuivad ja kogutud materjaliliikide kaupa.

Kui ettevõttel tekib, kas tootmises või laos, suurem hulk pakendeid, siis on mõistlik kaaluda selleks eraldi pallipressi rentimist, millega toota vastavalt, kas papi või kile pressitud palle. Kui selliselt kokku pressitud puhas materjal suunata otse taaskasutamisse, siis on ettevõttel võimalik saada materjali eest ka tulu.

Eesti Pakendiringlus on valmis Teile sobiva lahenduse välja pakkuma. Kas organiseerida ettevõttele vajaliku suurusega konteinerid või vajaliku suuruse ja võimsusega press. Lisaks pakume Teile välja ka kõige optimaalsema logistilise lahenduse.